ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ - ΓΑΛΕΟΙ

Addthis

ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ - ΓΑΛΕΟΙ

Γαλέος, Αστρογαλέος, Δροσίτης

 

140 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 4,760 g

εύρος βάθους ? – 350 m

 

Mustelusasterias

http://users.sch.gr/skoud/kar/image001.jpg

Γαλέος, Γκριζογαλέος, Γαλιός, Δροσίτης

 

200 cm

εύρος βάθους 5 – 624 m

 

Mustelusmustelus

http://users.sch.gr/skoud/kar/image002.jpg

Γαλέος, Σκυλογαλέος, Σκύλος, Σκυλόψαρο, Γαλιός, Γάτος, Αλίχια, Δοντάς, Δροσίτης

 

193 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 44.7 kg

εύρος βάθους 0 – 1100 m

 

Galeorhinusgaleus

http://users.sch.gr/skoud/kar/image003.jpg

Γαλέος, Σκύλος, Σκυλάκι, Γάτα, Μελανόστομος, Μπουρμπουτζής

 

75.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,370 g

εύρος βάθους 55 – 1873 m

 

Galeus melastomus

http://users.sch.gr/skoud/kar/image004.jpg

Γαλέος, Στικτογαλέος, Δροσίτης

 

190 cm

 

Musteluspunctulatus

http://users.sch.gr/skoud/kar/image006.jpg

Καρχαρίας, Αγριοκαρχαρίας, Σκυλόψαρο

 

367 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 289.0 kg

εύρος βάθους 10 – 530 m

 

Odontaspisferox

http://users.sch.gr/skoud/kar/image008.jpg

Καρχαρίας,Αγριόψαρο, Βατοτρυγόνα, Μούντριζα, Μούτροβα, Μούτρουβα, Παπλωματάς, Σφυράτσα, Τρυγόνα

 

500 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 400.0 kg

εύρος βάθους 1 – 200 m

 

Dasyatispastinaca

http://users.sch.gr/skoud/kar/image009.jpg

Καρχαρίας, Αλωπίας μεγαλόματος

 

488 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 363.8 kg

εύρος βάθους 1 – 500 m

 

Alopias superciliosus

 

http://users.sch.gr/skoud/kar/image010.jpg

Καρχαρίας, Αχινοσκυλόψαρο

 

310 cm

εύρος βάθους 10 – 900 m

 

Echinorhinusbrucus

http://users.sch.gr/skoud/kar/image011.jpg

Καρχαρίας, Γουρουνόψαρο ΚεντρόνιΟξύνωτοςΑχινόγατος

 

150 cm

εύρος βάθους 60 – 777 m

 

Oxynotuscentrina

http://users.sch.gr/skoud/kar/image013.jpg

Καρχαρίας, Εξαρχαρίας, Αλέτρι

 

482 cmTL

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 590.0 kg

εύρος βάθους 1 – 2500 m

 

Hexanchusgriseus

http://users.sch.gr/skoud/kar/image014.jpg

Καρχαρίας, Εφτακαρχαρίας, Αλέτρι

 

137 cm

εύρος βάθους 0 – 1000 m

 

Heptranchiasperlo

http://users.sch.gr/skoud/kar/image015.jpg

Καρχαρίας, Καρχαρίας γλαυκός, Γλαυκοκαρχαρίας

 

400 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 205.9 kg

εύρος βάθους 1 – 350 m

 

Prionaceglauca

http://users.sch.gr/skoud/kar/image016.jpg

Καρχαρίας, Καρχαρίνοςκοντόφτερος, Σκυλόψαρο

 

300 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 89.7 kg

εύρος βάθους 0 – 100 m

 

Carcharhinusbrevipinna

http://users.sch.gr/skoud/kar/image018.jpg

Καρχαρίας, Καρχαρίνος τεφρός, Σκυλόψαρο

 

250 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 117.9 kg

εύρος βάθους 1 – 1800 m

 

Carcharhinus plumbeus

http://users.sch.gr/skoud/kar/image019.jpg

Καρχαρίας, Κεντρόνι, Κοκκοκεντροφόρος

 

160 cm

εύρος βάθους 50 – 1440 m

 

Centrophorusgranulosus

http://users.sch.gr/skoud/kar/image020.jpg

Καρχαρίας, Κεντρόνι, Μαυροαγκαθίτης

 

60.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 850 g

εύρος βάθους ? – 2490 m

 

Etmopterusspinax

http://users.sch.gr/skoud/kar/image021.jpg

Καρχαρίας, Κεντροσκύμνος

 

120 cm

εύρος βάθους 150 – 3700 m

 

Centroscymnuscoelolepis

http://users.sch.gr/skoud/kar/image022.jpg

Καρχαρίας,Κοκκαλάς, Κεντρόνι, Γκριζοκεντρόνι

 

100.0 cm

εύρος βάθους 16 – 780 m

 

Squalusblainville