ΜΙΚΡΟΨΑΡΑ

Addthis

ΜΙΚΡΟΨΑΡΑ

Αθερίνα Ατλαντικού

 

20.0 cm

 

Atherinapresbyter

http://users.sch.gr/skoud/mic/image001.jpg

Αθερίνα, Αθερινός, Θερίνα, Θερινός, Σουβλί, Σουβλίτης

 

20.0 cm

εύρος βάθους 1 – ? m

 

Atherina boyeri

http://users.sch.gr/skoud/mic/image002.jpg

Αθερίνα, Αθερινός, Σουβλίτης

 

20.0 cm

 

Atherinahepsetus

http://users.sch.gr/skoud/mic/image004.jpg

Αθερίνα, Κεφαλοαθερίνα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 1 – 39 m

 

Atherinomorus lacunosus

http://users.sch.gr/skoud/mic/image005.jpg

Γάβρος, Γαύρος, Χαψί

 

20.0 cm

εύρος βάθους 0 – 400 m

 

Engraulis encrasicolus

http://users.sch.gr/skoud/mic/image007.jpg

Γόπα, Γούπα, Βώπα, Βώτα, Γιαλίτης

 

36.0 cm

εύρος βάθους 0 – 350 m

 

Boopsboops

http://users.sch.gr/skoud/mic/image008.jpg

Μαρίδα, Σμαρίδα, Ψευτομαρίδα

 

34.0 cm

εύρος βάθους ? – 464 m

 

Centracanthus cirrus

http://users.sch.gr/skoud/mic/image009.jpg

Μαρίδα, Φυσική μαρίδα, Μαύρη μαρίδα, Σμαρίδα, Γαμιάς

 

20.0 cm

εύρος βάθους 15 – 328 m

 

Spicara smaris

http://users.sch.gr/skoud/mic/image010.jpg

Μένουλα, Τσέρουλα, Γαμιάς, Μέλαινα, Μέλλωνα, Μενίδα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 30 – 130 m

 

Spicara maena

http://users.sch.gr/skoud/mic/image011.jpg

Ρέγγα, Στικτορέγγα

 

8.5 cm

εύρος βάθους 0 – 50 m

 

Herklotsichthys punctatus

http://users.sch.gr/skoud/mic/image013.jpg

Ρέγγα, Στρογγυλόρεγγα

 

7.0 cm

εύρος βάθους 0 – 50 m

 

Spratelloides delicatulus

http://users.sch.gr/skoud/mic/image014.jpg

Σαρδέλα, Παπαλίνα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 10 – 100 m

 

Sardina pilchardus

http://users.sch.gr/skoud/mic/image015.jpg

Σαρδέλα, Παπαλίνα

 

16.0 cm

εύρος βάθους 10 – 150 m

 

Sprattus sprattus sprattus

http://users.sch.gr/skoud/mic/image016.jpg

Σαρδέλα, Στρογγυλοσαρδέλα

 

33.0 cm

εύρος βάθους 0 – 150 m

 

Etrumeus teres

http://users.sch.gr/skoud/mic/image017.jpg

Σαρδέλα, Φρίσσα, Σαρδελομάνα, Κέππα

 

60.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,500 g

εύρος βάθους 1 – ? m

 

Alosa fallax

http://users.sch.gr/skoud/mic/image018.jpg

Σαρδέλα, Φρίσσα, Σαρδελομάνα, Τριχιός

 

31.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 229 g

εύρος βάθους 0 – 350 m

 

Sardinella aurita

http://users.sch.gr/skoud/mic/image019.jpg

Σαρδέλα, Φρίσσα, Φρίσσα Mαδέρας, Τριχιός

 

37.3 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 927 g

εύρος βάθους 0 – 80 m

 

Sardinella maderensis

http://users.sch.gr/skoud/mic/image020.jpg

Σαρδελομάνα Κασπίας

 

32.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 120 g

 

Alosa caspia caspia

http://users.sch.gr/skoud/mic/image021.gif