ΜΟΥΡΟΥΝΕΣ - ΞΙΦΙΕΣ

Addthis

ΜΟΥΡΟΥΝΕΣ - ΞΙΦΙΕΣ

Μουρούνα, Ακιπήσιος, Στουριόνι

 

500 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,072.0 kg

εύρος βάθους 70 – 180 m

 

Husohuso

http://users.sch.gr/skoud/xif/image048.jpg

Μουρούνα, ΞυρύχιAδριατικής, Στουριόνι

 

200 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 25.0 kg

εύρος βάθους 10 – 40 m

 

Acipenser naccarii

http://users.sch.gr/skoud/xif/image049.jpg

Μουρούνα, Ξυρύχι, Μυρσίνη, Στουριόνι

 

500 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 400.0 kg

εύρος βάθους 4 – 93 m

 

Acipenser sturio

http://users.sch.gr/skoud/xif/image050.jpg

Μουρούνα, Ποντίκι, Ποντικόψαρο

 

200 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 45.0 kg

εύρος βάθους 100 – 1000 m

 

Molvamolva

http://users.sch.gr/skoud/xif/image051.jpg

Ξιφίας,Αστροξυρύχι, Στουριόνι

 

220 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 80.0 kg

εύρος βάθους 10 – 100 m

 

Acipenser stellatus

http://users.sch.gr/skoud/xif/image052.jpg

Ξιφίας,ΜαρλίνοςAτλαντικού

 

300 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 82.5 kg

εύρος βάθους 0 – 150 m

 

Tetrapturusalbidus

http://users.sch.gr/skoud/xif/image053.jpg

Ξιφίας, Μαρλίνος Μεσογείου

 

240 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 70.0 kg

εύρος βάθους 0 – 200 m

 

Tetrapturusbelone

http://users.sch.gr/skoud/xif/image054.jpg

Ξιφίας,Μισόραμφος, Ημμίραμφος

 

45.0 cm

 

Hemiramphusfar

http://users.sch.gr/skoud/xif/image055.jpg

Ξιφίας, Ξιφιός

 

455 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 650.0 kg

εύρος βάθους 0 – 800 m

 

Xiphiasgladius

http://users.sch.gr/skoud/xif/image056.jpg

Ξιφομαρλίνος

 

184 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 24 kg

εύρος βάθους 0 – 200 m

 

Tetrapturusgeorgii

http://users.sch.gr/skoud/xif/image058.jpg