ΠΑΤΟΨΑΡΑ

Addthis

ΠΑΤΟΨΑΡΑ

Γαϊτανούρι, Γραβανάς, Φιάμουλα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 1 - 150 m

 

Thalassoma pavo

http://users.sch.gr/skoud/bot/image001.jpg

Γύλος, Ιλάρι, Λεμοναριά, Πουρπουριά, Σπετσιάς

 

30.0 cm

εύρος βάθους 0 - 120 m

 

Corisjulis

http://users.sch.gr/skoud/bot/image002.jpg

Δράκαινα, Αραχνοδράκαινα

 

45.0 cm

εύρος βάθους - 100 m

 

Trachinus araneus

http://users.sch.gr/skoud/bot/image003.jpg

Δράκαινα, Γραμμοδράκαινα

 

50.0 cm

εύρος βάθους ? - 150 m

 

Trachinus radiatus

http://users.sch.gr/skoud/bot/image004.jpg

Δράκαινα, Μεγαλοδράκαινα, Βαρσάμι, Γρούζα

 

53.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,860 g

εύρος βάθους 1 - 150 m

 

Trachinus draco

http://users.sch.gr/skoud/bot/image005.jpg

Δράκαινα, Μικροδράκαινα, Βαρσάμι

 

15.0 cm

 

Echiichthys vipera

http://users.sch.gr/skoud/bot/image006.jpg

Σκαρμός

 

40.0 cm
εύρος βάθους ? - 400
m

 

Synodussaurus

http://users.sch.gr/skoud/bot/image007.jpg

Πέρκα, Ακανθόπερκα

 

32.0 cm

εύρος βάθους 1 - 84 m

 

Sargocentron rubrum

http://users.sch.gr/skoud/bot/image008.jpg

Πέρκα, Πέρδικα, Γραμματικός, Μπογιατζής

 

36.0 cm

εύρος βάθους ? - 150 m

 

Serranus scriba

http://users.sch.gr/skoud/bot/image010.jpg

Χάνος

 

40.0 cm

εύρος βάθους ? - 500 m

 

Serranus cabrilla

http://users.sch.gr/skoud/bot/image011.jpg

Χάνος, Χανάκι, Πέρκα, Περκάκι, Πέρδικα, Καψομούλα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 5 - 100 m

 

Serranushepatus

http://users.sch.gr/skoud/bot/image012.jpg

Χάνος, Κοκκινόχανος

 

27.0 cm

εύρος βάθους ? - 300 m

 

Anthias anthias

http://users.sch.gr/skoud/bot/image013.jpg

Χειλού του βυθού, Ακανθολαπίνα

 

Έως 25.0 cm

εύρος βάθους 30 - 500 m

 

Acantholabrus palloni

http://users.sch.gr/skoud/bot/image014.jpg

Χειλού, Κατραβάνος, Κόσσυφος, Λαπίνα

 

18.0 cm

εύρος βάθους 1 - 50 m

 

Ctenolabrus rupestris

http://users.sch.gr/skoud/bot/image015.jpg

Χειλού, Λάμπαινα, Λαπίνα, Τιγρολαπίνα, Φαγανέλι

 

Έως 17.0 cm

εύρος βάθους 1 - 30 m

 

Symphodus roissali

http://users.sch.gr/skoud/bot/image016.jpg

Χειλού, Λάμπαινα, Πρασινοχειλού

 

Έως 47.0 cm

 

Labrus viridis

http://users.sch.gr/skoud/bot/image018.jpg

Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Κοκκινολαπίνα

 

Έως 18.0 cm

εύρος βάθους 1 - 50 m

 

Symphodus mediterraneus