ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΕΣ - ΣΑΛΑΧΙΑ

Addthis

ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΕΣ - ΣΑΛΑΧΙΑ

Πεσκαντρίτσα, Βατραχόψαρο, Σκλεμπού, Σπερκελέτσο, Φανάρι, Φλάσκα

 

200 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 57.7 kg

εύρος βάθους 20 – 1000 m

 

Lophius piscatorius

http://users.sch.gr/skoud/sal/image059.jpg

Πεσκαντρίτσα, Πεσκαντρίτσα μαύρη, Βατραχόψαρο, Σκλεμπού, Φλάσκα,

 

100.0 cm

εύρος βάθους 300 – 1013 m

 

Lophiusbudegassa

http://users.sch.gr/skoud/sal/image060.jpg

Σαλάχι πλατύπτερο, Πλατυσέλαχο

 

400 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 60.0 kg

εύρος βάθους 5 – 100 m

 

Gymnuraaltavela

http://users.sch.gr/skoud/sal/image061.jpg

Σαλάχι, Άγγελος, Ακανθορίνα, Βιολί, Βιολόψαρο

 

188 cm

εύρος βάθους 30 – 500 m

 

Squatina aculeata

http://users.sch.gr/skoud/sal/image063.jpg

Σαλάχι,ΑκανθοτρυγόναΤορτονέσε, Μούντριζα, Μούτρουβα, Τρυγόνα

 

80.0 cm

εύρος βάθους - 200 m

 

Dasyatis tortonesei

 

http://users.sch.gr/skoud/sal/image064.gif

Σαλάχι, Ακανθοτρυγόνα, Μούντριζα, Μούτρουβα, Τρυγόνα

 

220 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 300.0 kg

εύρος βάθους 3 – 270 m

 

Dasyatiscentroura

http://users.sch.gr/skoud/sal/image065.png

Σαλάχι, Αχινόβατος

 

50.0 cm

 

Raja rondeleti

http://users.sch.gr/skoud/sal/image068.jpg

Σαλάχι, Βάτος Aφρικής

 

80.0 cm

εύρος βάθους 50 – 400 m

 

Raja africana

http://users.sch.gr/skoud/sal/image069.png

Σαλάχι, Βάτος Mάλτας

 

50.0 cm

εύρος βάθους 60 – 600 m

 

Leucorajamelitensis

http://users.sch.gr/skoud/sal/image071.png

Σαλάχι, Διάβολος, Διαβολόψαρο, Κερατάς

 

520 cm

 

Mobulamobular

http://users.sch.gr/skoud/sal/image073.jpg

Σαλάχι,Ιμάντουρα

 

200 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 120.0 kg

εύρος βάθους 20 – 50 m

 

Himanturauarnak

http://users.sch.gr/skoud/sal/image074.jpg

Σαλάχι, Κιθάρα, Μαυρορινόβατος

 

242

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 49.9 kg

εύρος βάθους 9 – 100 m

 

Rhinobatoscemiculus

http://users.sch.gr/skoud/sal/image075.jpg

Σαλάχι,Μουδιάστρα, Μαρμαρομουδιάστρα, Ρινόβατος, Μάργα, Μαργωτήρα

 

100.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,000 g

εύρος βάθους 2 – 370 m

 

Torpedomarmorata

http://users.sch.gr/skoud/sal/image076.jpg

Σαλάχι, Μουδιάστρα, Ματομουδιάστρα, Μάργα, Μαργωτήρα

 

60.0 cm

εύρος βάθους 2 – 400 m

 

Torpedotorpedo

http://users.sch.gr/skoud/sal/image077.jpg

Σαλάχι, Μουδιάστρα, Μαυρομουδιάστρα, Μάργα, Μαργωτήρα

 

180 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 90.0 kg

 

Torpedonobiliana

http://users.sch.gr/skoud/sal/image078.jpg

Σαλάχι, Μούντριζα, Τρυγόνα, Γλαυκοτρυγόνα, Μούτρουβα

 

160 cm

εύρος βάθους 1 – 381 m

 

Pteroplatytrygonviolacea

http://users.sch.gr/skoud/sal/image079.jpg

Σαλάχι, Ρίνα, Άγγελος, Βιολί, Βιολόψαρο, Κούβακας, Λύρα

 

244 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 80.0