ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2018

Addthis

Υπουργειο Παιδειας, Ερευνασ και Θρησκευματων

Κεντρο Ελληνικησ Γλωσσας

 

 

Πιστοποιητικο Επαρκειασ τησ Ελληνομαθειασ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΙΤΗΣΗ

για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

Μαΐου 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Οροι Συμμετοχής στισ Εξετάσεις Πιστοποίησης τησ Ελληνομάθειας και Υποχρεώσεις Υποψηφίων

Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τους όρους συμμετοχής και ζητήστε διευκρινίσεις από το εξεταστικό κέντρο για ό,τι δεν κατανοείτε.

 

Πριν τις εξετάσεις: Υποβολή αίτησης

·         Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται μόνο στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το ΚΕΓ για κάθε εξεταστική περίοδο.

·         Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους.

·         Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις του επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 πρέπει να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος και να μην υπερβαίνει το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους.

·         Είναι δυνατή η συμμετοχή σε ένα ή και σε περισσότερα επίπεδα, εφόσον καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο.

·         Σε καμιά περίπτωση και με καμιά αιτιολογία δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις.

·         Σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθίσταται υποψήφιος με κάποιον άλλον που δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

·         Το ΚΕΓ, σε συνεννόηση με τα εξεταστικά κέντρα, μπορεί να προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες (λ.χ. να δοθεί περισσότερος χρόνος στη γραπτή εξέταση ή περισσότερα διαλείμματα κτλ.). Οι ειδικές ρυθμίσεις γίνονται κατά περίπτωση και αφού ο υποψήφιος συμπληρώσει την ειδική αίτηση και υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά.

·         Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα και όπως επιθυμεί ο ίδιος να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό του.

·         Ο υποψήφιος πρέπει να σημειώνει πολύ προσεκτικά το/τα επίπεδο/α στο/στα οποίο/α επιθυμεί να πάρει μέρος. Κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται σε δήλωση του επιπέδου από τη στιγμή που οι αιτήσεις σταλούν στο ΚΕΓ.

·         Αλλαγή εξεταστικού κέντρου εκ μέρους του υποψηφίου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του, μέσω του εξεταστικού του κέντρου προς το ΚΕΓ και τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.

·         Μαζί με την αίτησή του ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο.

·         Ο υποψήφιος δηλώνει πως παραχωρεί στο ΚΕΓ το δικαίωμα επεξεργασίας, για τους σκοπούς της εξέτασης, των προσωπικών του δεδομένων, όπως τα συμπληρώνει στην αίτηση και στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον ο υποψήφιος παραχωρεί την άδεια χρήσης των δεδομένων του ερωτηματολογίου, της καταγραφής της παραγωγής του προφορικού λόγου και του τετραδίου παραγωγής γραπτού λόγου για ερευνητικούς/επιστημονικούς σκοπούς. Σημειώνεται πως κάθε ερευνητική/επιστημονική χρήση και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται ανώνυμα, με την αφαίρεση, δηλαδή, των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου.

 

Μετά τις εξετάσεις: Αποτελέσματα

·         Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις εξεταζόμενες δεξιότητες. Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά.

·         Για να επιτύχει ο υποψήφιος, πρέπει να έχει συμπληρώσει στην κάθε δεξιότητα τουλάχιστον το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν σ’ αυτή.

·         Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων που επέτυχαν στις εξεταστικές δοκιμασίες δεν εμφανίζεται στα πιστοποιητικά με αριθμητικούς δείκτες, αλλά με τους χαρακτηρισμούς: «Καλώς» (= 60-72 μονάδες, «Λίαν καλώς» (= 73-85 μονάδες), «Άριστα» (= 86-100 μονάδες).

·         Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και αναφέρουν σε ποιες δεξιότητες έχει επιτύχει ή αποτύχει ο υποψήφιος με τις ενδείξεις «Επιτυχία-Αποτυχία».

·         Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα είτε από το εξεταστικό τους κέντρο είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα αποτελεσμάτων εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας (http://www.greek‑language.gr/certification/results/index.html). Σε καμιά περίπτωση δεν ενημερώνονται απευθείας από το ΚΕΓ.

·         Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που ορίζεται από το ΚΕΓ να ζητήσει την επανεξέταση των τετραδίων του  καταβάλλοντας συγχρόνως το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του δοθεί από το ΚΕΓ.

·         Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, με ευθύνη των οποίων διαβιβάζονται στη συνέχεια στους επιτυχόντες.

·         Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αλλάξει διεύθυνση, υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το εξεταστικό κέντρο.

·         Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του μπορεί να κάνει αίτηση προς το ΚΕΓ και να ζητήσει την επανέκδοσή του πληρώνοντας το σχετικό παράβολο που ορίζεται από το ΚΕΓ. Στην αίτησή του πρέπει να αναφέρεται η αιτία για την οποία ζητά επανέκδοση του πιστοποιητικού.

 

Τι πρέπει να προσέχει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

·         Ο υποψήφιος πρέπει να ξέρει τον κωδικό του εξεταστικού κέντρου και τον κωδικό αριθμό του, τις ημερομηνίες, τις ώρες των εξετάσεων και τις αίθουσες στις οποίες εξετάζεται. Οι πληροφορίες αυτές του δίνονται εγκαίρως από το εξεταστικό τους κέντρο που δήλωσε στην αίτησή του.

·         Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι παραλείψουν να δώσουν αυτές τις πληροφορίες, ο υποψήφιος οφείλει να τις ζητήσει.

·         Ο υποψήφιος οφείλει να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης και πρέπει να έχει μαζί του κάποιο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς του σε ισχύ (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.), το οποίο επιδεικνύει όποτε του ζητηθεί.

·         Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να έχει μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων λεξικό, βιβλία, χαρτιά και γενικά οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από στιλό, μολύβι και σβηστήρα.

·         Τα κινητά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε τσάντες ή τσέπες σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

·         Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει τις απαντήσεις του μόνο με μπλε ή μαύρο στιλό. Μολύβι μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο στο πρόχειρο και ως πρόχειρο μπορεί να χρησιμοποιεί τις κενές σελίδες των εξεταστικών τετραδίων. Οι πρόχειρες σημειώσεις καλό είναι να διαγράφονται πριν από την παράδοση του εξεταστικού τετραδίου.

·         Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Τα λάθη μπορούν να διαγράφονται με μια γραμμή.

·         Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι υποψήφιοι απαγορεύεται να μιλούν και να ενοχλούν τους συνυποψηφίους τους.

·         Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει το όνομά του και τον κωδικό του αριθμό πολύ καθαρά στα εξεταστικά τετράδια.

·         Αν το εξεταστικό τετράδιο που παίρνει ο υποψήφιος είναι διαφορετικό, έχει παραλείψεις, δεν είναι τυπωμένο καλά ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να ζητά από τον επιτηρητή άλλο αντίτυπο.

·         Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων δεν γίνεται διάλειμμα και ο υποψήφιος δεν μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα πριν από το τέλος των γραπτών εξετάσεων. Μπορεί να βγει από την αίθουσα για σοβαρό λόγο και μόνο αν συνοδεύεται από τον επιτηρητή του.

·         Αν κάποιος από τους υποψηφίους παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες είναι πιθανό, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματός του, να ακυρωθεί η εξέτασή του και να θεωρηθεί αποτυχών. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.

 

 

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα και αποδέχομαι όλους τους όρους για τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας και θα είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος υπογράφει ο γονέας ή ο κηδεμόνας του.

 

Ημερομηνία:      ___________________________

 

Ονοματεπώνυμο ολογράφως:     __________________________________________________________


 

Υπουργειο Παιδειας, Ερευνασ και Θρησκευματων

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

 

 

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις

Όνομαεξεταστικούκέντρου:

__________________________________________________________

Κωδικός αριθμός κέντρου:

                                                 

 

Επώνυμο υποψηφίου/ας*: ___________________________________________________

Όνομα υποψηφίου/ας*: _______________________ Πατρώνυμο υποψηφίου/ας: __________________

Κωδικός υποψηφίου**                         

 

 

Ημερομηνία γέννησης: ___________________

                  Φύλο:     άνδρας   r        γυναίκα   r

Αποδεικτικό ταυτότητας***: Τύπος _______________ Αριθμός _____________

Διεύθυνση κατοικίας

Οδός: 

_________________________________________________________________________

Πόλη:

___________________________

ΤΚ  ____________

Χώρα: _________________

Διεύθυνση αλληλογραφίας (συμπληρώνεται, αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας)

Οδός: 

_________________________________________________________________________

Πόλη:

___________________________

ΤΚ  ____________

Χώρα: _________________

Τηλέφωνο σταθερό και κινητό __________________________________

Fax: ___________________

e-mail: ______________________________________________________

Ποσό κατάθεσης σε ευρώ: ____________ Ημερομηνία: _____________

         

 

Σας παρακαλώ να δεχτείτε την αίτησή μου για συμμετοχή στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Το επίπεδο/Τα επίπεδα  στο/στα  οποίο/α  θέλω να εξεταστώ είναι (*):

Α1 (για παιδιά 8 – 12)    r 

A1 (για εφήβους και ενηλίκους)  r

A2     r

Β1    r

B2             r

Γ1               r

Γ2             r

Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς****    r 

 

 

 

Δηλώνω ότι γνωρίζω τους όρους συμμετοχής μου στις εξετάσεις και τους αποδέχομαι.

Ημερομηνία:      ___________________________

 

* Σας παρακαλούμε να γράψετε το όνομα και το επώνυμό σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ όπως είναι στο διαβατήριό σας ή όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται.

** Συμπληρώνεται από το εξεταστικό κέντρο.

*** Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του κατά τις εξετάσεις κάποιο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς του σε ισχύ (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.).

**** Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και είναι απαραίτητο να αποδείξουν τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειας. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στα εξεταστικά κέντρα της Ελλάδας, σ’ αυτό το επίπεδο γίνονται δεκτές οι αιτήσεις υποψηφίων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και θέλουν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης ταξί ή άδεια εργασίας για αποκλειστική νοσοκόμα.

 

Αίτημα για ειδικές εξεταστικές συνθήκες

 

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση της ειδικής αίτησης από τον υποψήφιο γίνεται προκειμένου να ρυθμιστούν πρακτικά θέματα, όπως να δοθεί περισσότερος χρόνος στον υποψήφιο ή περισσότερα διαλείμματα ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Η συμπλήρωση της αίτησης σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στην κατά κάποιον άλλο τρόπο διακριτική μεταχείριση του υποψηφίου.

Οι τελικές ειδικές ρυθμίσεις που θα ακολουθηθούν για την εξέταση του υποψήφιου θα αποφασιστούν από ειδική επιτροπή και θα είναι σύμφωνες με τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Ο υποψήφιος θα ενημερωθεί, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, για τις ειδικές ρυθμίσεις που θα ακολουθηθούν κατά την εξέτασή του.

 

Επιλέξτε το ακόλουθο κουτάκι, εάν ο υποψήφιος είναι άτομο με αναπηρία ή/και απαιτούνται ειδικές προβλέψεις για την εξέτασή του.

rΑπαιτούνται ειδικές προβλέψεις για την εξέταση.

 

Σημειώστε την περίπτωση που σας αφορά:

            r       Μαθησιακή δυσκολία (Δυσλεξία, Δυσγραφία κτλ.)

            r       Τραυλισμός

            r       Αυτισμός

            r       Προβλήματα όρασης (τυφλότητα)

            r       Άλλα προβλήματα όρασης (μειωμένη όραση κ.τ.λ.)

            r       Προβλήματα ακοής (κώφωση)

            r       Άλλα προβλήματα ακοής (μειωμένη ακοή/βαρηκοΐα κ.τ.λ.)

            r       Μόνιμα κινητικά προβλήματα

            r       Προσωρινά κινητικά προβλήματα (κάταγμα χεριού κ.τ.λ.)

Άλλη περίπτωση (παρακαλούμε διευκρινίστε):

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικές προβλέψεις:

            r       Χρειάζομαι βοηθό ανάγνωσης

            r       Χρειάζομαι Βοηθό σύνταξης/καταχώρισης των απαντήσεων

Άλλες ειδικές προβλέψεις (παρακαλούμε διευκρινίστε):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλακτική μορφή εξέτασης:

            r       Braille (μέθοδος Μπράιγ)

            r       Εξεταστικό τετράδιο εκτυπωμένο με ειδικές προδιαγραφές (μεγέθυνση κειμένου,                            χρώμα             χαρτιού εξέτασης κ.τ.λ.)

            r       Ειδικά απαντητικά έντυπα

            r       Απαλλαγή από την παραγωγή προφορικού λόγου (μόνο για κωφούς υποψήφιους)

            r       Απαλλαγή από την κατανόηση προφορικού λόγου (μόνο για κωφούς υποψήφιους)

Άλλη εναλλακτική μορφή εξέτασης (παρακαλούμε διευκρινίστε):

 

 

 

 

 

 

 

Εξεταστικός χρόνος:

Σε περίπτωση που αιτιολογημένα επιθυμείτε περισσότερο εξεταστικό χρόνο σε κάποια από τις εξεταζόμενες δεξιότητες, παρακαλούμε επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο:

 

Εξεταστικός χρόνος αυξημένος κατά

Κατανόηση γραπτού λόγου

Χρήση γλώσσας (αν υπάρχει)

Κατανόηση προφορικού λόγου

Παραγωγή γραπτού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου

25%

r

r

r

r

r

50%

r

r

r

r

r

100%

r

r

r

r

r

 

 

Απαραίτητα κατατίθεται στο εξεταστικό κέντρο είτε προσωπικά είτε με συστημένη επιστολή:

            r       Ιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή ειδικό κέντρο                                       μεταφρασμένη στα ελληνικά.

            r       Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης                         Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) ή από ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.

 

Σημείωση: Προκειμένου να είναι έγκυρες οι γνωματεύσεις, η ημερομηνία έκδοσής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα των τριών(3) ετών από την ημερομηνία των εξετάσεων. Το όνομα του ιατρού και τα στοιχεία του πρέπει να είναι καθαρά γραμμένα. Το ίδιο και η γνωμάτευση. Κάθε γνωμάτευση πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα του ιατρού ή/και του φορέα. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τον θεράποντα γιατρό/γιατρούς προκειμένου να διευκρινίσει το περιεχόμενο των εγγράφων που προσκομίζονται. Τα δεδομένα είναι απολύτως προσωπικά.

Ο υποψήφιος μπορεί αντί του πρωτοτύπου των γνωματεύσεων να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο.