Ψάρια που ζουν στις ακτές και τις θάλασσες στην Ελλάδα

Addthis
  Επιστημονικό / Αγγλικό Ονομα Ελληνικό Ονομα
αθερίνα (Atherina hepsetus)
Sand-Smelt or Silverside
Photo by Luquet, David
Αθερίνα
5 - 10 cm
(διαφανές σώμα)
γόπα (Boops boops)
Bogue 
Photo by Hernandez-Gonzalez, C.
γόπα
10-30 cm
κεφαλος (Mugil cephalus)
Flathead mullet and Grey Mullet
Photo by Randall, John -
κέφαλος
15 - 70 cm
ψάρι γύλος (Thalassoma pavo)
Ornate wrasse
Photo by Patzner, R.
γύλος
γύλος (Coris julis)
Mediterranean rainbow wrasse 
Photo by Can, Alp
γύλος
χειλού Symphodus ocellatus
Photo by Patzner, R.
χειλού
πέρκα (Serranus scriba)
Painted comber
Photo by Patzner, R.
πέρκα
χάνος (Serranus cabrilla)
Comber 
Photo by Hernandez-Gonzalez, C.
χάνος
κοκοβιός (Gobius niger)
Black goby 
Photo by Patzner, R.
κοκοβιός
σαλιάρα Parablennius tentacularis
Tentacled blenny 
Photo by Patzner, R.
σαλιάρα
δράκαινα (Trachinus draco)
Greater weever 
Photo by Hernandez-Gonzalez, C.
δράκαινα
δηλητηριώδη αγκάθια
σκορπίδι (Scorpaena notata)
Small red scorpionfish
Photo by Patzner, R.
σκορπίδι
δηλητηριώδη αγκάθια
καλόγρια (Chromis chromis)
Damselfish
Photo by G. Tavladorakis
καλογριά
μελανούρι (Oblada melanura)
Saddled seabream
Photo by Patzner, R.
μελανούρι
σαργός (Diplodus sargus sargus)
White seabream 
Photo by Patzner, R.
σαργός
σπάρος Diplodus annularis
nnular seabream
Photo by Patzner, R.
σπάρος
σάλπα (Sarpa salpa)
Salema
Photo by Patzner, R.
σάλπα
μουρμούρι (Lithognathus mormyrus)
Striped sea bream 
Photo by Patzner, R.
μουρμούρι
φαγκρί (Pagrus pagrus)
Common seabream
Photo by Cambraia Duarte, P.
φαγκρί
λαβράκι Dicentrarchus labrax
European seabass
Photo by Dammous, Shibl
λαβράκι
σκάρος (Sparisoma cretense)
Parrotfish 
Photo by Cambraia Duarte, P.
σκάρος
τσιπούρα (Sparus auratus)
Gilthead seabream 
τσιπούρα
παπαγάλος (Xyrichtys novacula)
Pearly Razorfish
Photo by Cambraia Duarte, P.
παπαγάλος
γλώσσα (Solea solea)
Common sole
Photo by Dammous, Shibl
γλώσσα
ζαργάνα (Belone belone belone)
Garpike, Needlefish
Photo by Patzner, R.
ζαργάνα
σμέρνα (Muraena helena)
Mediterranean moray 
Photo by G. Tavladorakis
σμέρνα 30 cm - 2,5 m
Επικίνδυνο δάγκωμα
χταπόδι (Octopus Vulgaris)
octopus

χταπόδι

 

 

 

 

 

 

σαρδέλα (Sardina pilchardus)
European pilchard, Sardine
Photo by Meyer, Trevor
σαρδέλα
μαρίδα (Spicara smaris)
Picarel
Photo by Patzner, R.
μαρίδα
μπαρμπούνι (Mullus surmuletus)
red mullet
Photo by G. Tavladorakis
μπαρμπούνι
λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Common pandora
Photo by Dammous, Shibl
λυθρίνι
μπαλάς (Dentex macrophthalmus)
Large-eye dentex 
Photo by Ostergaard, Thorke
μπαλάς
συναγρίδια (Dentex dentex)
Common dentex 
Photo by G. Tavladorakis
συναγρίδα
μπακαλιάρος (Merluccius merluccius)
Whiting 
Photo by Moreau, Jacques
μπακαλιάρος
σφυρίδα (Epinephelus aeneus)
White grouper
Photo by Dammous, Shibl
σφυρίδα
ροφός (Epinephelus marginatus)
Dusky grouper 
Photo by G. Tavladorakis
ροφός
μουγκρί (Conger conger)
European conger
Photo by Patzner, R.
μουγκρί
κολιός (Scomber japonicus)
Chub mackerel
Photo by Bearez, Philippe
κολιός
μαγιάτικο (Seriola dumerili)
Yellowtail amberjack
Photo by Randall, John E.
μαγιάτικο
παλαμίδα (Sarda sarda)
Atlantic bonito
Photo by Cambraia Duarte, P.
παλαμίδα
ξιφίας (Xiphias gladius)
Swordfish 
ξιφίας
τόνος (Thunnus thynnus)
Northern bluefin tuna
τόνος
γαλέος (Mustelus mustelus)
Smooth-hound
Photo by Meyer, Trevor
γαλέος
σκυλόψαρο (Squalus acanthias)
Piked dogfish
Photo by Dolgov, Andrey
σκυλόψαρο
shark greece (Prionace glauca)
Blue shark
Photo by Wirtz, Peter
καρχαρίας
χελιδονόψαρο (Exocoetus volitans)
Tropical two-wing flyingfish 
Photo by Jessen, Claus Qvist
χελιδονόψαρο
χροστόψαρο (Zeus faber)
John dory 
Photo by Patzner, R.
χριστόψαρο
φεγγαρόψαρο (Mola mola)
Ocean sunfish 
Photo by Gotshall, Daniel W.
φεγγαρόψαρο
καπόνι (Chelidonichthys lastoviza)
Streaked gurnard
Hernandez-Gonzalez, Carlos L
καπόνι
γουρουνόψαρο (Balistes carolinensis)
Grey triggerfish 
Photo by Patzner, R.
γουρουνόψαρο
μουδιάστρα (Torpedo nobiliana)
Atlantic torpedo 
μουδιάστρα
αχινός (Paracentrotus lividus) Sea Urchin
Photo by Can, Alp
αχινός
αστερίας SeaStar
Photo by G. Tavladorakis
αστερίας
ιππόκαμπος Hippocampus ιππόκαμπος
σουπιά (Sepia officinalis)
cuttle fish
σουπιά
καλαμάρι (Loligo duvauceli)
squid
καλαμάρι
γαρίδα shrimp γαρίδα
θαλλάσια χελώνα (Caretta-Caretta)
loggerhead sea turtle
θαλάσσια χελώνα
θαλάσσια φώκια (Monachus monachus)
Mediterranean monk seal
Photo by Wirtz, Peter
θαλάσσια φώκια