Ημερομηνίες Εξετάσεων 2013

Addthis

Ημερομηνίες Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) γνωστοποιεί ότι για το έτος 2013 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι η 14η, η 15η και η 16η Μαΐου 2013. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

Επίπεδα Ημερομηνίες
Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) Στοιχειώδης Γνώση Tρίτη 14 Μαΐου (πρωί)
Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) Στοιχειώδης Γνώση Τρίτη 14 Μαΐου (πρωί)
Α2 Βασική Γνώση Τρίτη14 Μαΐου (μεσημέρι)
Β1 Μέτρια Γνώση Τρίτη 14 Μαΐου (απόγευμα)
Β2 Καλή Γνώση Τετάρτη 15 Μαΐου (πρωί)
Γ1 Πολύ Καλή Γνώση Τετάρτη 15 Μαΐου (απόγευμα)
Γ2 Άριστη Γνώση Πέμπτη 16 Μαΐου (πρωί)

Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές.

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου ως 22 Μαρτίου 2013

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Oι εξετάσεις για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

Ημερομηνία Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 (πρωί)
Εγγραφές Από 10 Σεπτεμβρίου ως 17 Οκτωβρίου 2012
Εξέταστρα 65 ευρώ

 

Ημερομηνία Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφές Από 12 Νοεμβρίου ως 20 Δεκεμβρίου 2012
Εξέταστρα 65 ευρώ

 

Ημερομηνία Τρίτη 14 Μαΐου 2013
Εγγραφές Από 1 Φεβρουαρίου ως 22 Μαρτίου 2013
Εξέταστρα 65 ευρώ