Εξεταστικά Κέντρα

Addthis

Εξεταστικά Κέντρα

Το Κ.Ε.Γ. έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων. Εξεταστικά κέντρα έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια και Νότια Αφρική, στην Ασία και στην Αυστραλία.

  • Δείτε σε πίνακα τα εξεταστικά κέντρα για την πιστοποίηση ελληνομάθειας: