Το κέρας της Αμάλθειας ή κέρας της αφθονίας

Addthis

Το κέρας της Αμάλθειας ή κέρας της αφθονίας

 

Όταν ο Δίας ήταν ακόμη μικρός, παίζοντας με την Αμάλθεια μια μέρα, χωρίς να το θέλει, της έσπασε το ένα κέρατο. Στενοχωρήθηκε πολύ η Αμάλθεια κι ο Δίας, για να την παρηγορήσει, ευλόγησε το κέρατο και το έκανε << κέρας της αφθονίας >>. Από μέσα του έβγαινε ό,τι μπορούσε κανείς να επιθυμήσει: λαχανικά και φρούτα, μέλι, λάδι και κρασί, όλοι οι καρποί της γης κι ό,τι άλλο μπορούσε κάποιος να ζητήσει. Όταν πέθανε η Αμάλθεια, ο Δίας την έκανε αστέρι. Με το δέρμα της έντυσε την ασπίδα του, που ονομάστηκε αιγίδα, και προστάτευε όποιον την κρατούσε. Γι΄ αυτό και σήμερα λέμε τη φράση << υπό την αιγίδα κάποιου...>>, που σημαίνει κάτο από την προστασία κάποιου.

 

Il corno di Amaltea o il corno dell’abbondanza

Quando Zeus era ancora piccolo, giocando con Amaltea un giorno, senza volerlo, le ruppe un corno. Amaltea si dispiacque molto e Zeus, per consolarla, benedì il corno e lo fece <<corno dell’abbondanza>>. Da dentro usciva tutto ciò che qualcuno  potesse desiderare: verdure e frutta, miele, olio e vino, tutti i frutti della terra e qualsiasi cosa qualcuno  potesse chiedere. Quando Amaltea morì, Zeus la fece una stella. Con la sua pelle rivestì il suo scudo, che chiamò egida, e proteggeva chi lo reggeva. Perciò anche oggi diciamo la frase << sotto all’egida di qualcuno…>> che significa sotto la protezione di qualcuno.

 

:::::;;;::