ΓΩΒΙΟΙ - ΣΑΛΙΑΡΕΣ

Addthis

ΓΩΒΙΟΙ - ΣΑΛΙΑΡΕΣ

Γωβιός, Γωβιός Νορβηγίας

 

8.0 cm

εύρος βάθους 18 – 325 m

 

Pomatoschistus norvegicus

http://users.sch.gr/skoud/gov/image002.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Αιμοχειλογωβιός

 

18.0 cm

εύρος βάθους 15 – 40 m

 

Gobius cruentatus

http://users.sch.gr/skoud/gov/image004.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Γωβιός Μπουτσίτσι

 

10.0 cm

 

Gobius bucchichi

http://users.sch.gr/skoud/gov/image005.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Γωβιός σαράτο

 

9.0 cm

εύρος βάθους 0 – 32 m

 

Gobius fallax

http://users.sch.gr/skoud/gov/image006.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Γωβιουδάκι

 

11.0 cm

εύρος βάθους 4 – 200 m

 

Pomatoschistus minutus

http://users.sch.gr/skoud/gov/image007.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Γωγιός σουέρι

 

5.0 cm

εύρος βάθους ? – 337 m

 

Lesueurigobius suerii

http://users.sch.gr/skoud/gov/image008.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Γωγιός φριέσι

 

13.0 cm

εύρος βάθους 10 – 130 m

 

Lesueurigobius friesii

http://users.sch.gr/skoud/gov/image010.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Δοντογωβιός

 

7.0 cm

 

Deltentosteus collonianus

 

Γωβιός, Κωβιός, Ζεβρογωβιός

 

5.5 cm

εύρος βάθους ? – 3 m

 

Zebrus zebrus

http://users.sch.gr/skoud/gov/image011.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Κηλιδογωβιός

 

6.0 cm

εύρος βάθους 0 – ? m

 

Gobiusculus flavescens

http://users.sch.gr/skoud/gov/image012.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Κοραλλογωβιός

 

3.2 cm

εύρος βάθους 20 – 70 m

 

Odondebuenia balearica

http://users.sch.gr/skoud/gov/image013.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Λεοπαρδαλογωβιός

 

13.0 cm

εύρος βάθους 6 – 40 m

 

Thorogobius ephippiatus

http://users.sch.gr/skoud/gov/image014.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Λεπτογωβιός

 

16.0 cm

 

Gobius geniporus

http://users.sch.gr/skoud/gov/image016.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Μαρμαρογωβιός

 

8.0 cm

εύρος βάθους 20 – 70 m

 

Pomatoschistus marmoratus

http://users.sch.gr/skoud/gov/image017.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Μαυρογωβιός, Πετρογωβιός

 

18.0 cm

εύρος βάθους 1 – 75 m

 

Gobius niger

http://users.sch.gr/skoud/gov/image020.jpg

Γωβιός, Κωβιός, Μικρογωβιός

 

9.0 cm

εύρος βάθους 0 – 12 m

 

Pomatoschistus microps