Διαγνωστικά τεστ

Διαγνωστικά τεστ

Διαγνωστικά τεστ

Σκοπός της διαδικτυακής διαγνωστικής δοκιμασίας είναι μια πρώτη εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας από τον υποψήφιο για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Επομένως δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη της ελληνικής και μελλοντικό υποψήφιο των εξετάσεων πιστοποίησης να διαγνώσει αρχικά τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σε συγκεκριμένες προσληπτικές γλωσσικές δεξιότητες και να υποβάλει στη συνέχεια αίτηση συμμετοχής στο πιο κατάλληλο γι’ αυτόν επίπεδο.

Επιπλέον, η διαγνωστική δοκιμασία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και από υπεύθυνους για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων ώστε να διαγνώσουν και να καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας των μαθητών και, βασισμένοι στις πληροφορίες που θα συλλέξουν, να οργανώσουν τα προγράμματα εκμάθησης διδασκαλίας αρτιότερα.

Η διαγνωστική δοκιμασία ακολουθεί τη διαβάθμιση των επιπέδων των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας (από το Α1 έως το Γ2). Σε κάθε επίπεδο οι υποψήφιοι «εξετάζονται» στην κατανόηση γραπτού λόγου, στην κατανόηση προφορικού λόγου και στη χρήση γλώσσας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον επιτρέπει την άμεση διαδικτυακή συμπλήρωση της κάθε δοκιμασίας μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την άμεση ανατροφοδότηση του χρήστη. Προσφέρει επομένως ακριβώς τις πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τον χρήστη ώστε να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να υποστηρίξει την μάθησή του ως προς αυτές.

Η συμπλήρωση του τεστ είναι ενδεικτική, παρέχει στον υποψήφιο μόνο κατευθυντήριες γραμμές και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επιτυχία του στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Τέλος, ο υποψήφιος, για να έχει καλύτερη εικόνα του επιπέδου ελληνομάθειάς του, προτείνεται

ΓραφικόΕπίπεδο Α1Ενότητες: Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Β. Λεξιλόγιο, Γ. Γραμματική, Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου,0/4 ενότητεςΕμφάνιση
ΓραφικόΕπίπεδο Α2Ενότητες: Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Β. Λεξιλόγιο, Γ. Γραμματική, Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου,0/4 ενότητεςΕμφάνιση
ΓραφικόΕπίπεδο Β1Ενότητες: Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Β. Kατανόηση Γραπτού Λόγου, Γ. Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου,0/4 ενότητεςΕμφάνιση
ΓραφικόΕπίπεδο Β2Ενότητες: Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Β. Χρήση Γλώσσας, Γ. Χρήση Γλώσσας, Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου,0/4 ενότητεςΕμφάνιση
ΓραφικόΕπίπεδο Γ1Ενότητες: Α. Κατανόηση Γραπτού λόγου, Β. Χρήση Γλώσσας, Γ. Χρήση Γλώσσας, Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου,0/4 ενότητεςΕμφάνιση
ΓραφικόΕπίπεδο Γ2Ενότητες: Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Β. Χρήση Γλώσσας, Γ. Χρήση Γλώσσας, Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου,0/4 ενότητεςΕμφάνιση

Ομάδα Εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι.Ν. Καζάζης, καθηγητής κλασικής φιλολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Αρχικός Σχεδιασμός και Κατανομή Εργασιών: Αντωνοπούλου Νιόβη

Επέκταση και εκπόνηση, έλεγχος των διαγνωστικών δοκιμασιών για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας, κριτικός σχολιασμός, βελτιωτικές τεχνικές παρεμβάσεις:

  • Πρανέντση Αικατερίνη
  • Ρουσουλιώτη Θωμαΐς

Oμάδα Ανάπτυξης Φυσικού Αντικειμένου: Ανάπτυξη διαγνωστικών δoκιμασιών και κριτικός σχολιασμός

  • Ματθαιουδάκη Μαρίνα
  • Παπαδοπούλου Δέσποινα
  • Μουμτζή Μαρία
  • Πρανέντση Αικατερίνη
  • Σιριστατίδου Παρθένα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

  • Μακρής Λάμπρος, δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Lascia un commento

Categorie