Διδακτική

Διδακτικά βιβλία

Στον πίνακα που ακολουθεί συγκεντρώθηκαν δικτυακοί τόποι και περιβάλλοντα που αναφέρονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και περιλαμβάνουν περιγραφές άρθρων, επιστημονικών συγγραμμάτων και διδακτικών βιβλίων.

Σημείωση: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν γνωρίζετε επιπλέον διδακτικό υλικό το οποίο θα μπορούσαμε να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας.

ΦΟΡΕΑΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.http://www.nglt.uoa.gr/books_el.html
Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτσμικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετώνhttp://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγουhttp://www.ilsp.gr/productsgr1.html
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη).http://www.ins.web.auth.gr/index.php?lang=el
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.http://www.greeklanguage.gr/pubs
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων.https://museduc.gr/el
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσαhttp://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/index.html
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.https://smg.web.auth.gr/may2019b/
Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα Ελληνικά ως ξένη Γλώσσαhttps://language.ntlab.gr/

Διδακτική μεθοδολογία

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα διαθέτει έναν αναλυτικό πίνακα ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικής με τη μεθοδολογία για τη διδακτική των σύγχρονων γλωσσών. Στον πίνακα αυτό περιγράφονται και σχολιάζονται βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Η βιβλιογραφία προέρχεται κυρίως από αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Με την επιλογή καθενός από τους τίτλους που εμφανίζονται στις θεματικές περιοχές μπορείτε να δείτε τη βιβλιογραφία θεματικά, ενώ το μέγεθος των γραμμάτων κάθε τίτλου εκφράζει την αριθμητική αναλογία των σχολιασμένων άρθρων και βιβλίων ανά θεματική περιοχή.

Εάν αναζητάτε ένα συγκεκριμένο τίτλο ή συγγραφέα μπορείτε να κάνετε σύνθετη αναζήτηση.

Διδακτικές προτάσεις

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα

H μελέτη αυτή απευθύνεται στο δάσκαλο της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, ο οποίος μπορεί να βρει αφενός στοιχεία θεωρητικής κατάρτισης σχετικά με τη διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων με τη χρήση στρατηγικών μάθησης και αφετέρου προτάσεις πρακτικών εφαρμογών μέσα στην τάξη για κάθε δεξιότητα. Κοινός στόχος όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι η λειτουργική χρήση της γλώσσας από τους μαθητές.

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συντονισμός:

  • Ψάλτου-Joycey Αγγελική, αναπληρώτρια καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συνεργάτιδες:

  • Κίτσου Ιωάννα
  • Παναγιωτίδου Βικτωρία
  • Σακελλαρίου Αγγελική
  • Σπανού Κυριακή

Έτος: 2004

Συνημμένο:

application/pdf iconeisagogi_1.pdf

application/pdf iconkatanoisi_proforikoy_logoy_2.pdf

application/pdf iconkatanoisi_graptoy_logoy_3.pdf

application/pdf iconparagogi_graptoy_logoy_4.pdf

application/pdf iconparagogi_proforikoy_logoy_5.pdf

application/pdf iconvivliografia_6.pdf

Διδακτική για ΑμεΑ

Στο πλαίσιο της Πράξης “Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), οργανώθηκε και εκπονείται ένα έργο που έχει ως στόχο τη διδασκαλία, την εκμάθηση και την αξιολόγηση της ελληνικής γλώσσας (ως ξένης/δεύτερης) για μαθητές ΑμεΑ. Το συγκεκριμένο υποέργο της πράξης έχει τίτλο «Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε άτομα με αναπηρίες»

Για τον συγκεκριμένο σκοπό, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες, ενεργοί διδάσκοντες σε μαθητές ΑμεΑ και σύμβουλοι οργάνωσαν μια δυναμική ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας των επιστημονικών συνεργατών για ΑμεΑ εργάζεται συστηματικά για να προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο διδασκαλίας, εκμάθησης και πιστοποίησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας σε μαθητές με προβλήματα όρασης, ακοής, μάθησης καθώς και στους διδάσκοντες και τους γονείς των μαθητών ΑμεΑ.

Οι άξονες του έργου είναι:

Λεξικά

Στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των δίγλωσσων λεξικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξενης γλώσσας.


Τελευταία ανανέωση: 01/06/2020 12:33

© 2013 ΚΕΓ – Τμήμα Στήριξης και Προβολής τη


Lascia un commento

Categorie